تاريخ : | | نویسنده :


کلیه آیتمهای تزیینی و وسایل پذیرایی با نام کودک دلبندتان و رنگ دلخواه شماچاپ میشود کد لباس: L1  

مدل لباس: بالرین (آستین دار) 
سایز: ۱ تا ۹سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی و تور 
 قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان
بدون بال   

قیمت بال بدون فنرمدل پروانه ای ۲۰۰۰۰ تومان

قیمت بال ابری مدل دوکی برجسته ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

 


  
کد لباس: L2  

مدل لباس: بالرین بدون آستین با آستر دوزی  

سایز لباس: ۱ تا ۹سال

قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان

نوع پارچه: تافته یا ساتن آمریکایی و تور
  
 

کد لباس: L3

مدل لباس: پیراهن قارچی با آستر دوزی  

سایز لباس: 1 تا 4 سال  

نوع پارچه: ابردوزی شده

رنگ: قرمز با خالهای مشکی - مشکی با خالهای قرمز 

قیمت: ۱۰۰۰۰۰لباس  - بال ۱۵۰۰۰
 


 کد لباس: L4  

مدل لباس: پیراهن فون
بندی 

سایز لباس: ۲ تا ۹ سال  

نوع پارچه: ساتن کش  

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان -پیراهن فون آستین حلقه ای ۷۰۰۰۰


 


کد لباس: L5  

مدل لباس: سرهمی دخترانه و پسرانه با آستر دوزی  

سایز لباس: ۱ تا ۳ سال  

نوع پارچه:  تافته یا ابردوزی شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ابر قیمت: لباس ۱۰۵۰۰۰ تومان - بال ۱۵۰۰۰تومان

 


کدلباس:  L5-1

مدل لباس: سرهمی آستین بلندبدون بال و کلاه
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع : مخمل یا ابر دوزی شده
قیمت: لباس ۱۱۵۰۰۰تومان -بال-15000-کلاه-15000
 


کد لباس: L6
مدل لباس: شنل وکلاه شاخک دار
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا مخمل
قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان ساتن آمریکایی- مخمل ۷۵۰۰۰ 


 
 
کد لباس: L7   

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی بدون بال
سایز لباس: ۲ تا ۸ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان

  


کد لباس:  L8 

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 8 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته -توریا حریر کریستال
قیمت: تافته ۱۲۰۰۰۰ تومان

 


کد لباس: L8-1 

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا ۶ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: 115000 تومان

 

 


 

کد لباس:  LA8-2

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 6 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته
قیمت: 110000تومان 
  

 


 

کد لباس:  LA8-3

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 8 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته -توریا حریر کریستال
قیمت: تافته 125000تومان


کد لباس: L9  

مدل لباس: سارافون پسرانه بدون آستین با آستر دوزی
سایز لباس: ۳ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

 

 کد لباس: L10

مدل لباس: سرهمی پسرانه ساده بدون آستر دوزی پاچه کوتاه
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: مخمل خالدار
قیمت: ۶۵۰۰۰ تومان


کد لباس: L11 

مدل لباس: دامن کفشدوزکی مدل۱
سایز لباس: ۱ تا ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان   

 

 


مدل لباس: دامن کفشدوزکی مدل2 

سایز لباس: 1 تا 9 سال 

قیمت: 50000 تومان

 


مدل لباس: دامن توتوی کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا ۴ سال
نوع پارچه: تور مژگان
قیمت: ۵۵۰۰۰ تو


کد لباس: L12-1 

مدل لباس: دامن کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا  ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان


کد: LA1  

مدل: تاج مدل1 

قیمت: 15000 تومان 

 


کد: LA1-1

مدل: تاج مدل 2 

قیمت: 15000 تومان

 


کد: LA1-2
مدل: تاج پارچه ای دخترانه مدل ۳

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  
 

 


کد: LA1-3
مدل لباس: روسری فانتزی

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان


کد: LA1-4
مدل لباس: کلاه نیم دایره ابردوزی 

قیمت: 15000 تومان 

 


 کد: LA1-5
مدل لباس: کلاه کاپشنی شاخکدار

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  

کد: LA1-6

مدل : هدبند شاخکدار پسرانه
نوع پارچه: ابری
سایز: ۱ تا بزرگسال
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومانکد: LA2  

مدل: پاپوش ساده  

سایز: ۱ تا ۵ سال

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
مدل: شاخک پارچه ای با کش قابل تنظیم در دومدل ساده و خالدار
قیمت: هرکدام ۱۰۰۰۰ تومان

 


کد: LA3

مدل : پاپوش مخمل خالدار
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


کد: A3-1

مدل : پاپوش مخمل خالدار با چشم
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت مخمل: ۲۰۰۰۰ تومان

 


کد: LA4
مدل : پاپوش منگوله دار 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ساتن یا ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
 


 


کد:LA4-1 

مدل : پاپوش با کفشدوزک چوبی 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


 

کد:LA4-2
مدل : ساق پای کفشدوزکی   


کد: LA5

مدل لباس: بال فنری و شاخک
سایز: بزرگ و کوچک
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان
توضیح: شاخک تکی ۱۰۰۰۰ تومانکد: LA6  

مدل: بال توری بدون فنر
سایز: ۱ و  ۲ سال
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
توضیح: این بال قابل برداشتن یا اتصال به لباس بوسیله ی دکمه می باشد.  


کد: LA7

مدل: بال دوکی ابری
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: این مدل بال برای لباسهای یقه دار مناسب است  


کد: LA8
مدل: بال ابری دو پره ای
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: قابل استفاده در هر نوع لباس کفشدوزکی بویژه پسرانه


کد: LA8-1 

مدل: بال فنری دو پره ای بدون شاخک

سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

 

 


کد: LA9 

مدل: کیف توردار 

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
 


کد:LA10
مدل: کیف دایره ای
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  


 
  


کد: LA11
مدل: شمع تولد کفشدوزکی ویژه ی سایت
قیمت: هرعدد ۶۰۰۰ تومان


 

کد: LA12

مدل: بشقاب کیک مقوایی مدل گرد- مدل مربع 

قیمت: هرعدد 350 تومان

 


کد: LA12-1

مدل: لیوان مقوایی 1

 قیمت: هرعدد 250 تومان   


کد: A12-2

مدل: لیوان مقوایی 2

قیمت: هرعدد 250 تومان

 


  کد: LA12-3

مدل: ظرف قرار دادن قاشق و چنگال و ...

طرح کفشدوزکی
قیمت: هرعددبزرگ ۸۰۰۰ تومان- کوچک ۴۵۰۰ تومانکد: LA12-4

مدل: قاشق-چنگال-چاقو و نی با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد بدون لیبل ۱۵۰ تومان رنگ قرمز- هرعدد بالیبل گردساده ۳۰۰ تومان

هرعدد با لیبل شکل دار ۴۰۰ تومان

قاشق و ... نوع ضخیم با دسته بسیار محکم بدون لیبل هرعدد ۲۵۰ تومان و با لیبل هرعدد ۵۵۰ تومانکد: LA12-5

مدل: جعبه دستمال کاغذی تزیین شده با پارچه مخمل روبان و کفشدوزک
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA12-6
مدل: دستمال سفره

قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان

 کد: LA12-7
 

مدل: کارد و کفگیر برش کیک تزیین شده
قیمت: یک جفت ۱۵۰۰۰ تومان  
 کد: LA12-8

مدل: خلال تزیینی کوتاه و بلند با نشان کفشدوزک
قیمت:هربسته 6 تایی کوتاه ۳۰۰۰ تومان- بسته 6 تایی بلند ۴۰۰۰ تومان
   

 


 
 
کد: LA12-9
مدل: تی بگ با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد ۵۵۰ تومانکد: LA12-10

مدل: لیبل نوشابه مدل ۱
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان

 

کد: LA12-10
مدل: لیبل نوشابه مدل ۲
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان

 

 


کد: LA12-11

مدل: حلقه تزیین دستمال سفره با نشان کفشدوزک
قیمت: ۵۰۰ تومان  

 کد:LA12-12

مدل: بیسکوییت کفشدوزکی
قیمت: ۳۸۰۰ تومان با بسته بندی ولیبل- با دسته چوبی +۴۰۰تومان
   کد: LA12-13
مدل: قندکفشدوزکی
قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان
 کد: LA12-14

مدل: شکلات کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان
تزیین شده با دسته چوبی -روبان و لیبل هرعدد ۱۲۰۰ تومان
 
 
کد: LA12-15 

مدل: شکلات با روکش کفشدوزکی 

قیمت: 2500 تومان  


کد: LA12-16

مدل: آبنبات چوبی کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰ تومان 

 


کد:LA12-17

مدل: پلاستیک بسته بندی تنقلات با تگ طرح تم
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومانکد: LA12-18
مدل: قیف تنقلات با لیبل کفشدوزک
مناسب برای پذیرایی تنقلات
قیمت:هرعدد ۱۲۰۰ تومان
    


 

کد: LA12-19
مدل: جعبه مخصوص پاپ کورن با نشان کفشدوزک
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومان

 


کد: LA13
مدل: گردنبند و دستبند مهره ای مدل۱دارای یک مهره پرنگین در وسط گردن بند
قیمت: قیمت هردو روی هم ۱۰۰۰۰ تومان
مدل: گردنبند و دستبند و تل مدل ۲ روی هم 10000 تومان

گردنبند و دستبند بدون تل 5000 تومان با بسته بندی

کد: LA14
مدل: چوب دستی
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومانکد: LA14-1

مدل: کفشدوزک تزیینی مناسب برای تزیین بصورت آویزیا گیفت
قیمت : هرعدد 4000 تومان


 

کد: LA14-2
مدل: فوت فوتک در دو مدل بادکنکی و ساده
قیمت : 1500 تومان
کد: LA15

مدل: تاج مقوایی
قیمت: 5000 تومان  

کد: LA16

 مدل: کیسه پارچه ای gift
سایز: ۱۶× ۲۰ سانتیمتر
قیمت: ۴۰۰۰ تومان  
 


کد: LA16-1 

مدل: پاکت gift بزرگ

قیمت: ۴۵۰۰ تومان


کد: LA16-2

مدل: پاکت gift

سایز: کوچک با کارت تشکر
قیمت: ۳۵۰۰ تومان (با عکس کودک روی کارت تشکر+ ۵۰۰)


کد: LA16-3
مدل: پاکت gift
سایز: کوچک
قیمت: ۳۵۰۰ تومان


کد: LA17 

مدل: رومیزی ساتن گرد قطر 5/1 متر 

قیمت: 25000 تومان کد: LA17-1

نوع: رومیزی تزیین با تورو عکس کفشدوزک
سایز: ۶ نفره
قیمت: 50000 تومان
  


کد: LA18

مدل: کارت دعوت مدل کفشدوزک گرد

قیمت: 3700 تومان


کد: LA19
مدل: کارت دعوت مدل ۱
قیمت: هرعدد 2000 تومان


کد: LA19-1
مدل: کارت دعوت مدل ۲
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومان+700 تومان پاکت


کد: LA19-2
مدل: کارت دعوت عکسدار
قیمت: هرعدد ۲۵۰۰

 

 


 کد: LA19-3
مدل: کارت دعوت مدل 3
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومان

 


 کد: LA20
مدل: نقاب کفشدوزکی مقوایی
قیمت: هرعدد ۵۰۰۰ تومان
  


 

کد: LA21
مدل: کلاه کفشدوزکی ۱- با عکس برجسته چندلایه و توپک های درشت
قیمت: ۹۰۰۰ تومان

  


کد: LA21-1

مدل: کلاه کفشدوزکی ۲ با نشان کفشدوزک
قیمت: 3500 تومان
 


کد: LA22
مدل: هدبند مقوایی کفشدوزکی مناسب برای بچه های میهمان
قیمت:۲۰۰۰ تومان
 


کد: LA23
مدل: آویز۳ تایی
قیمت: بسته سه تایی ۹۰۰۰ تومان
 هر ریسه تکی بصورت دورو ۶۰۰۰ تومان  کد: LA23-1

مدل: آویز بزرگ تکی دوطرفه با چشم متحرک
قیمت: 4000 تومان

  


 

کد: LA24 
مدل: ریسه افقی هپی با طرح برجسته و عکس کودک

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان
ریسه حروف اسم کودک با طرح برجسته و عکس کودک به ازاء هر حرف ۲۵۰۰ تومان

 


کد: LA24-1
مدل: ریسه پرچم آماده
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA24-2
مدل: ریسه پرچم طراحی سایت
قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

  کد: LA25

مدل: گل تزئینی آویز بزرگ با پارچه ی تورمخصوص(به اندازه توپ بسکتبال) یا کاغذی 

(سایز کوچک تزیین شده با چوب و روبان هرعدد ۵۰۰۰ تومان)
رنگ: مشکی - قرمز یا ترکیبی قرمزو مشکی
قیمت:  10000تومان
کد: LA25-1

مدل: توپک تزئینی
رنگ: مشکی و قرمز
قیمت: ۲۰۰۰ تومانکد: LA25-2

مدل: گل تزئینی بادبزنی بزرگ بصورت بادبزن یا گردکامل
رنگ: مشکی - قرمز
قیمت: ۸۰۰۰ تومان


 کد: LA26
مدل: نوار تزئینی دور صندلی با نشان کفشدوزک
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
 
 
  

کد: LA27

مدل: بادکنک متالیک قرمز و مشکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان  کد: LA28
مدل: خلال تزیینی باطرح ۶ میوه مناسب برای دسر، شیرینی، میوه و ...
قیمت: بسته ۶ تایی ۱۵۰۰ تومان  
کد: LA29

مدل: نی نوشیدنی تزیین شده با 5 نوع میوه مناسب برای پذیرایی زیباتر
قیمت: بسته 5 تایی ۲۵۰۰ تومن 


 کد: LA30
مدل: ساعت دیواری مقوایی(تنظیم روی ساعت تولد کودک)
قیمت: ۸۰۰۰ تومان 


 کد: LA31
مدل: عدد سال تولد بزرگ

سایز: A3 برای تزئین دیوار
قیمت: ۸۰۰۰ تومان   
  کد: LA32 

مدل: استیکر کف زمین
سایز: یک عدد A3 و سه عدد درسه سایز مختلف
قیمت: ست ۴ عددی ۱۲۰۰۰ تومان


کد: LA33   

مدل: فلش راهنما
سایز: A3  برجسته
قیمت: ۸۰۰۰ تومان 


 

 

کد: LA35 
مدل: قاب خوش آمدگویی
قیمت: 15000 تومان

 


کد: LA36 
مدل: ردپا
قیمت: ۷۰۰۰ تومان سایز A4- و ۵۰۰۰ تومان سایز A5

کد: LA37 
مدل: کاغذ ثبت یادگاری
سایز: A4
قیمت: ۳۵۰۰ تومان

 

کد: LA38 
مدل: بنر دیواری ۲ درنیم متر
سایز: ۲ درنیم متر
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان 

  

کد: LA39 
مدل: استند بزرگ 
سایز: طول 1 متر
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

 


کد:LA40  

مدل: سنترپیس برای تزیین وسط میز 

قیمت: سایز بزرگ 8000- سایز کوچک 5000  

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  
پیچک