تاريخ : | | نویسنده :

کلیه آیتمهای تزیینی و وسایل پذیرایی با نام کودک دلبندتان و رنگ دلخواه شما چاپ میشود


کد لباس: L1 

مدل لباس: بالرین (آستین دار) 
سایز: ۱ تا ۹سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی و تور
 قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان
بدون بال
قیمت بال بدون فنرمدل پروانه ای ۲۰۰۰۰ تومان

قیمت بال ابری مدل دوکی برجسته ۱۵۰۰۰ تومان

پشت لباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
کد لباس: L2
مدل لباس: بالرین بدون آستین با آستر دوزی
سایز لباس: ۱ تا ۹سال

قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان

نوع پارچه: تافته یا ساتن آمریکایی و تور
 

کد لباس: L3

مدل لباس: پیراهن قارچی با آستر دوزی
سایز لباس: 1 تا 4 سال
نوع پارچه: ابردوزی شده

رنگ: قرمز با خالهای مشکی - مشکی با خالهای قرمز
قیمت: ۱۰۰۰۰۰لباس  - بال ۱۵۰۰۰

 


 کد لباس: L4
مدل لباس: پیراهن فون بندی
سایز لباس: ۲ تا ۹ سال
نوع پارچه: ساتن کش
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان -پیراهن فون آستین حلقه ای ۷۰۰۰۰


 


کد لباس: L5
مدل لباس: سرهمی دخترانه و پسرانه با آستر دوزی
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: تافته یا ابر دوزی شده
قیمت: لباس ۱۰۵۰۰۰ تومان - بال ۱۵۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

 

 

 


کدلباس:  L5-1

مدل لباس: سرهمی آستین بلند
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: مخمل یا ابر دوزی شده
قیمت: لباس ۱۱۵۰۰۰تومان 
 کد لباس: L6
مدل لباس: شنل وکلاه شاخک دار
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا مخمل
قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان ساتن آمریکایی- مخمل ۷۵۰۰۰ 


 
 
کد لباس: L7 
مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی بدون بال
سایز لباس: ۲ تا ۸ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان

 

 


کد لباس: L8
مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 8 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته -توریا حریر کریستال
قیمت: تافته ۱۲۰۰۰۰ تومان

 


کد لباس: L8-1
مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا ۶ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: تافته ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 


کد لباس: L9
مدل لباس: سارافون پسرانه بدون آستین با آستر دوزی
سایز لباس: ۳ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

 

 
کد لباس: L10

مدل لباس: سرهمی پسرانه ساده بدون آستر دوزی پاچه کوتاه
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: مخمل خالدار
قیمت: ۶۵۰۰۰ تومان


کد لباس: L11 

مدل لباس: دامن کفشدوزکی مدل۱
سایز لباس: ۱ تا ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

 کد لباس: L12

مدل لباس: دامن توتوی کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا ۴ سال
نوع پارچه: تور مژگان
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان


کد لباس: L12-1
مدل لباس: دامن کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومانکد: LA1

مدل لباس: تاج پارچه ای دخترانه و پسرانه مدل ۱
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
 کد: LA1-1

مدل لباس: تاج پارچه ای دخترانه و پسرانه مدل ۲
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


 کد: LA1-2
مدل لباس: تاج پارچه ای دخترانه مدل ۳

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  
 

 


 کد: LA1-3
مدل لباس: روسری فانتزی

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان


کد: LA1-4
مدل لباس: کلاه نیم دایره ابردوزی

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان


کد: LA1-5
مدل لباس: کلاه کاپشنی شاخکدار

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان کد: LA2
مدل: پاپوش ساده
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
مدل: شاخک پارچه ای با کش قابل تنظیم در دومدل ساده و خالدار
قیمت: هرکدام ۱۰۰۰۰ تومان

 


کد: LA2-1

مدل : هدبند شاخکدار پسرانه
نوع پارچه: ابری
سایز: ۱ تا بزرگسال
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

 

 


کد: LA3

مدل : پاپوش مخمل خالدار
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


کد: LA3-1

مدل : پاپوش مخمل خالدار با چشم
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت مخمل: ۲۰۰۰۰ تومان

 


 

کد: LA4
مدل : پاپوش منگوله دار 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ساتن یا ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
 


 


کد:LA4-1
مدل : پاپوش با کفشدوزک چوبی 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 

 


 

کد:LA4-2
مدل : ساق پای کفشدوزکی 
سایز: ۱ تا بزرگسال
نوع پارچه: مخمل با آستردوزی
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان


کد: LA5

مدل لباس: بال فنری و شاخک
سایز: بزرگ و کوچک
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان
توضیح: شاخک تکی ۱۰۰۰۰ تومانکد: LA6
مدل: بال توری بدون فنر

سایز: ۱ و ۲ سال
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
توضیح: این بال قابل برداشتن یا اتصال به لباس بوسیله ی دکمه می باشد.کد: LA7

مدل: بال دوکی ابری
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: این مدل بال برای لباسهای یقه دار مناسب است
 

کد: LA8
مدل: بال ابری دو پره ای
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: قابل استفاده در هر نوع لباس کفشدوزکی بویژه پسرانه


کد: LA8-1
مدل: بال فنری دو پره ای بدون شاخک

سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

 

 


کد: LA9

مدل: کیف توردار 
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
 کد:LA10

مدل: کیف دایره ای
نوع پارچه: ابردار یا چرم
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
 


کد: LA11
مدل: شمع تولد کفشدوزکی ویژه ی سایت
قیمت: هرعدد ۶۰۰۰ تومان


کد: LA11-1 
مدل: کبریت بلند مناسب برای روشن کردن چندشمع
قیمت: 1500 تومانکد: LA12

مدل: بشقاب کیک مقوایی مدل گرد- مدل مربع

قیمت: هرعدد ۳۵۰ تومانکد: LA12-1

مدل: لیوان مقوایی مدل ۱ (طرح بشقاب مربع)
قابل استفاده برای نوشیدنی گرم و سرد

قیمت: هرعدد ۲۵۰ تومان


کد: LA12-2
مدل: لیوان مقوایی مدل ۲
قابل استفاده برای نوشیدنی گرم و سرد
قیمت: هرعدد ۲۵۰ تومان
 


کد: LA12-3

مدل: ظرف قرار دادن قاشق و چنگال و ...


طرح کفشدوزکی
قیمت: هرعددبزرگ ۸۰۰۰ تومان- کوچک ۴۵۰۰ تومان
کد: LA12-4

مدل: قاشق-چنگال-چاقو و نی با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد بدون لیبل ۱۵۰ تومان رنگ قرمز- هرعدد بالیبل گردساده ۳۰۰ تومان

هرعدد با لیبل شکل دار ۴۰۰ تومان

قاشق و ... نوع ضخیم با دسته بسیار محکم بدون لیبل هرعدد ۲۵۰ تومان و با لیبل هرعدد ۵۵۰ تومانکد: LA12-5

مدل: جعبه دستمال کاغذی تزیین شده با پارچه مخمل روبان و کفشدوزک
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA12-6
مدل: دستمال سفره

قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان

 کد: LA12-7

مدل: کارد و کفگیر برش کیک تزیین شده
قیمت: یک جفت ۱۵۰۰۰ تومانکد: LA12-8

مدل: خلال تزیینی کوتاه و بلند با نشان کفشدوزک
قیمت:هربسته 6 تایی کوتاه ۳۰۰۰ تومان- بسته 6 تایی بلند ۴۰۰۰ تومان
 
 
 
کد: LA12-9
مدل: تی بگ با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد ۵۵۰ تومانکد: LA12-10

مدل: لیبل نوشابه مدل ۱
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان

 

کد: LA12-10
مدل: لیبل نوشابه مدل ۲
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان


کد: LA12-11

مدل: حلقه تزیین دستمال سفره با نشان کفشدوزک
قیمت: ۵۰۰ تومان
کد:LA12-12

مدل: بیسکوییت کفشدوزکی
قیمت: ۳۸۰۰ تومان با بسته بندی ولیبل- با دسته چوبی +۴۰۰تومان
 

کد: LA12-13
مدل: قندکفشدوزکی
قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان
 کد: LA12-14

مدل: شکلات کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان
تزیین شده با دسته چوبی -روبان و لیبل هرعدد ۱۲۰۰ تومان
 
 

کد: LA12-15
مدل: شکلات شیری مرغوب با تزیین تم
قیمت: هرعدد ۲۵۰۰ تومانکد: LA12-16

مدل: آبنبات چوبی کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰ تومان


کد: LA12-17

مدل: پلاستیک بسته بندی تنقلات با تگ طرح تم
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومان


 
کد: LA12-18
مدل: قیف فوم تزیینی با نشان کفشدوزک
مناسب برای پذیرایی تنقلات
قیمت:هرعدد ۱۲۰۰ تومان


کد: LA12-19

مدل: جعبه مخصوص پاپ کورن با نشان کفشدوزک
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومان


کد: LA13

مدل: گردنبند و دستبند مهره ای مدل۱دارای یک مهره پرنگین در وسط گردن بند
قیمت: قیمت هردو روی هم ۱۰۰۰۰ تومان
مدل: گردنبند و دستبند و تل مدل ۲ روی هم 10000 تومان

      گردنبند و دستبند بدون تل 5000 تومان با بسته بندی
سبد گیفت: فروش ۲۰۰۰۰ تومان ، کرایه برای عزیزان اصفهان ۵۰۰۰ تومان
 
 
 
کد: LA14
مدل: چوب دستی
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA14-1

مدل: کفشدوزک تزیینی مناسب برای تزیین بصورت آویزیا گیفت
قیمت : هرعدد 2500 تومان
 کد: LA14-2
مدل: فوت فوتک در دو مدل بادکنکی و ساده
قیمت : 1500 تومان
 


کد: LA15

مدل: تاج مقوایی
قیمت: 5000 تومان


کد: LA16

مدل: کیسه پارچه ای gift
سایز: ۱۶× ۲۰ سانتیمتر
قیمت: ۴۰۰۰ تومان
 
 
کد: LA16-1

مدل: پاکت gift بزرگ
قیمت: ۴۵۰۰ تومان
 


 کد: LA16-2
مدل: پاکت gift
سایز: کوچک با کارت تشکر
قیمت: ۳۵۰۰ تومان (با عکس کودک روی کارت تشکر+ ۵۰۰)

 

 کد: LA16-3
مدل: پاکت gift
سایز: کوچک
قیمت: ۳۵۰۰ تومانکد: LA17

مدل: رومیزی مستطیل و گرد
سایزمستطیل: ۲۰۰ × ۷۵ سانتی متر
سایزگرد: قطر دایره ۵/۱ متر
قیمت: هرکدام ۲۵۰۰۰ تومان
قابل سفارش درهرسایزکد: LA18
نوع: رومیزی تزیین با تورو عکس کفشدوزک
سایز: ۶ نفره
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان
 


کد: LA19

مدل: کارت دعوت مدل ۱
قیمت: هرعدد  ۳۷۰۰


کد: LA19-1
مدل: کارت دعوت مدل ۲
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومان+۴۰۰ تومان پاکت


کد: LA19-2
مدل: کارت دعوت عکسدار
قیمت: هرعدد ۲۵۰۰


 


کد: LA19-3
مدل: کارت دعوت مدل ۲
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومانکد: LA20

مدل: نقاب کفشدوزکی مقوایی
قیمت: هرعدد ۵۰۰۰ تومان
 کد: LA21
مدل: کلاه کفشدوزکی ۱- با عکس سه بعدی و توپک های درشت
قیمت: ۹۰۰۰ تومان

 


کد: LA21-1

مدل: کلاه کفشدوزکی ۲ با نشان کفشدوزک
قیمت: 3500 تومان
 


کد: LA22
مدل: هدبند کفشدوزکی
قیمت:۲۰۰۰ تومان
 کد: LA23
مدل: آویز۳ تایی
قیمت: بسته سه تایی ۹۰۰۰ تومان
 هر ریسه تکی بصورت دورو ۶۰۰۰ تومانکد: LA23-1

مدل: آویز بزرگ تکی دوطرفه با چشم متحرک
قیمت: 4000 تومان
 
 

کد: LA24  
مدل: ریسه افقی هپی با طرح برجسته و عکس کودک
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان
ریسه حروف اسم کودک با طرح برجسته و عکس کودک به ازاء هر حرف ۲۵۰۰ تومان

 


کد: LA24-1
مدل: ریسه پرچم آماده
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA24-2
مدل: ریسه پرچم طراحی سایت
قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

  
کد: LA25
مدل: گل تزئینی آویز بزرگ با پارچه ی تورمخصوص(به اندازه توپ بسکتبال) یا کاغذی

(سایز کوچک تزیین شده با چوب و روبان هرعدد ۵۰۰۰ تومان) 
رنگ: مشکی - قرمز یا ترکیبی قرمزو مشکی
قیمت:  ۸۰۰۰ تومان


کد: LA25-1

مدل: توپک تزئینی
رنگ: مشکی و قرمز
قیمت: ۲۰۰۰ تومانکد: LA25-2

مدل: گل تزئینی بادبزنی بزرگ بصورت بادبزن یا گردکامل
رنگ: مشکی - قرمز
قیمت: ۸۰۰۰ تومان


 کد: LA26
مدل: نوار تزئینی دور صندلی با نشان کفشدوزک
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
 
 

 کد: LA27
مدل: بادکنک متالیک قرمز و مشکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان
 

کد: LA28
مدل: خلال تزیینی باطرح ۶ میوه مناسب برای دسر، شیرینی، میوه و ...
قیمت: بسته ۶ تایی ۱۵۰۰ تومان


کد: LA29

مدل: نی نوشیدنی تزیین شده با 5 نوع میوه مناسب برای پذیرایی زیباتر
قیمت: بسته 5 تایی ۲۵۰۰ تومنکد: LA30

مدل:  ساعت دیواری مقوایی(تنظیم روی ساعت تولد کودک)
قیمت: ۸۰۰۰ تومان
 

 


 کد: LA31
مدل: عدد سال تولد بزرگ

سایز: A3 برای تزئین دیوار
قیمت: ۸۰۰۰ تومان   
 کد: LA32 

مدل: استیکر کف زمین
سایز: یک عدد A3 و سه عدد درسه سایز مختلف
قیمت: ست ۴ عددی ۱۲۰۰۰ تومان


کد: LA33 
مدل: فلش راهنما
سایز: A3  برجسته
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

 

 

 

کد: LA35 
مدل: قاب خوش آمدگویی
قیمت: 8000 تومان

 

کد: LA36 
مدل: ردپا
قیمت: ۷۰۰۰ تومان سایز A4- و ۵۰۰۰ تومان سایز A5

کد: LA37 
مدل: کاغذ ثبت یادگاری
سایز: A4
قیمت: ۳۵۰۰ تومان

 

کد: LA38 
مدل: بنر دیواری ۲ درنیم متر
سایز: ۲ درنیم متر
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان 

  

کد: LA39 
مدل: استند بزرگ 
سایز: طول 1 متر
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومانپیچک