تاريخ : | | نویسنده :

گالــــــری عکس

با انتقال ماوس به روی هرعکس قیمت آنرا ملاحظه خواهید کرد

درکنار دوخت لباس تهیه دسته گل - شیفون در چند مدل - حلقه گل تاج - توپ گل - کیف فانتزی - تزیین لباس با گل - مروارید دوزی و برودری دوزی انجام میشود- کلیه لباسها میتوانند دررنگهای مختلف و با پارچه های مختلف تهیه شوند و یا بدلخواه شما ترکیبی از چند مدل باشند

 

 نمونه لباس دنباله دار دوخته شده100000 تومان    100000

KBe

 توپ گل دوخته شده  25000 تومان

KBf

 90000 لباس بچگانه سفید 90000 تومان 150000 تومان

                    KB1                     KB2                        KB3

  70000 تومان 65000تومان 85000 تومان

                             KB4                KB5                     KB6

110000تومان90000 تومان90000 تومان

                         KB7                KB8                KB9

95000 تومان90000 تومان70000 تومان

                       KB10                KB11               KB12

   150000تومان  160000

    KB13               KB14       

25000 توماننمای نزدیک تاج پشت تاج

KB16  

               250000 تومان200000 تومان

                                   KB19                           KB20                   

85000 تومان150000235000

                      KB21               KB22             KB23

 85000 85000 95000

               KB24                       KB25                        KB26

120000تومان   85000      85000

                       KB27                  KB28                 KB29

 180000  100000 100000 تومان

                  KB30                  KB31                   KB32

9000090000 تومان 100000

                         KB33         KB34            KB35

260000 75000 تومان 150000

                         KB36                 B37             KB38

   70000 تومان100000کت نیم تنه روی لباس 50000با خز خارجی

                       KB39                  KB40                   KB41

   پشت لباس 140000  180000

                       KB42                   KB43                  KB44

110000 پشت لباس 230000تومان

                        KB45                KB46             KB47

120000 کت مخمل و پیراهن مخمل تافته    کت نیم تنه روی لباس مخمل 45000تومان 90000تومان

              KB48                       KB49                          KB50

 70000 7000080000

                  KB51                      KB52                      KB53

75000 75000   95000

                   KB54                      KB55                    KB56

8500090000 150000

                    KB57                  KB58                    KB59

95000 دامن 60000 تومان  75000

                KB60                        KB61                   KB62

کت و پیراهن 100000تومان    90000

                                  KB63                     KB64

30000 پشت شلوارک

                       KB65                  KB66

پشت لباس 85000

KB67

120000پشت لباس

      KB68   

 900008000095000

                      KB69                 KB70                      KB71

 150000   80000 تومانپشت لباس

                    KB72                  KB73                     KB74

150000  75000110000

                        KB75           KB76                KB77

 130000250000180000

                         KB78              KB79                KB80

 پشت لباس130000130000

                                       KB81                        KB82             

پشت لباس150000120000

                                      KB83                       KB84

با کیف 120000تومان250000250000

                     KB85                KB86                 KB87

180000پشت لباس130000

                                       KB88                    KB89

  85000240000  پشت لباس

                         KB90                                KB91

90000  120000gp7yj3j725nktl8r6fpn.jpg

                         KB92                                KB93

  140000180000150000

                            KB94           KB95            KB96

 پشت لباس       120000 تومان

KB97

 95000150000120000

                 KB98                   KB99                    KB100

 نمای نزدیک بالاتنه       250000تومان

KB101

 240000تومان 150000تومان150000تومان

                       KB102             KB103            KB104

130000تومان95000تومان100000تومان

                     KB105              KB106               KB107

نمای نزدیک بالاتنه 120000تومان  نمای نزدیک پشت

KB108

 پشت لباس120000140000تومان

                                      KB109                    KB110

 160000تومان     100000 تومان 120000 تومان

                     KB111              KB112                KB113

   150000 تومان پشت لباس  130000تومان

                                      KB114                           KB115

  140000تومان   90000تومان90000تومان

               KB116                   KB117                  KB118

85000تومان80000تومان130000تومان

                       KB119            KB120              KB121

 150000 100000 240000

                       KB122             KB123            KB124

پشت لباس250000130000تومان   

                                KB125                             KB126

 75000توماننمای نزدیک بالاتنه  پشت لباس

   KB127

پیراهن تک 90000 دستکش 30000شیفون 30000

8vzjagrti8ygdtlwsdg6.jpgکت نیم تنه 40000دستکش 30000 تومان

KB128

هر پیراهن 90000 تومانبا تاج سر 140000 تومان95000تومان

                         KB129        KB130                 KB131

  160000 85000   190000  

                   KB132                  KB133                 KB134

ست کامل 80000 تومان75000تومان95000

                  KB135               KB 136                   KB137  

90000تومان8500070000

                  KB138                 KB139                  KB140

            160000 

                      KB141                

 کت و دامن 100000تومان کت و دامن 120000

                   KB144                            B145             

 

 

 

 

د

پیچک